středový obrázek

Aktuality

V sobotu 20. srpna 2016 bude Den smířeni - zveme Vás do Slavkovic

Dny smíření mají za cíl zpřístupnit možnost svátosti smíření všem, kdo se chtějí setkat s milosrdným Otcem nebo si popovídat s knězem.
Kněz je k dispozici od 10.00 hod. do 17.00 hod.

O. pallotini
 

Zveme Vás na sobotní pouť do Slavkovic - 20. srpna 2016

Zveme vás na pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic v sobotu 20. srpna 2016. V 16.00 hod. začíná duchovní program, v 16.50 hod. zamyšlení o Božím milosrdenství, v 17.00 hod. mše sv.
Hlavním celebrantem bude P. Miloslav Kabrda, SDB.

O. pallotini
 

Mimořádná pouť k Božímu Milosrdenství a Pěší pouť 2016 - galerie

Zveme vás ke shlédnutí galerie fotografií z Mimořádné pouti ve Slavkovicích, která se uskutečnila 11. června 2016 a na shlédnutí galerie fotografií z Pěší pouti do Slavkovic.

foto: Tomáš Bláha, Vojtěch Beránek

O. pallotini
 

Na stránkách časopisu „Apoštol“ najdete doplněný archiv straších čísel

Zveme Vás k návštěvě webových stránek časopisu „Apoštol Božího milosrdenství, na kterých můžete najit doplněný archiv straších čísel časopisu z let 2006 - 2015 (pdf). Věříme, že může být podnětný nejen ke Svatému roku milosrdenství. 

O. pallotini
 

K zamyšlení - květen 2016

„Napiš: Dříve, než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám nejprve dokořán dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti..." (Den. 1146)

Drazí přátelé,

těmito slovy z Deníčku sv. Faustyny chci dnes začít naše zamyšlení. Nejen proto, že zvlášť teď ve Svatém roku milosrdenství je téma dveří a brány milosrdenství aktuální, ale také proto, že se blíží mimořádná Pouť k Božímu milosrdenství, která se nad kostelem ve Slavkovicích uskuteční v sobotu 11. června a od 14.00 hod. bude spojovat ctitele Božího milosrdenství ve společné modlitbě a díkuvzdání Bohu.

Co ale má společného téma dveří a brány s touto poutí a se Slavkovicemi, když - a na to se mnozí lidé překvapeně ptali - není ve Slavkovicích svatá brána? 

P. Wojciech Zubkowicz SAC
více >>
 

Misionář milosrdenství bude k dispozici v brněnské diecézi

P. Józef Gruba, SAC, který byl papežem Františkem vyslán ve Svatém roce milosrdenství do služby „misionáře milosrdenství" bude k dispozici také věřícím z brněnské diecéze. Konkrétně je možné využít jeho přítomnosti k přijetí svátosti smíření dne 11. června 2016 od 12.00 hodin ve Slavkovicích na mimořádné pouti k Božímu milosrdenství a dne 27. srpna 2016 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin na 13. Diecézní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou.

red
 

K zamyšlení - duben 2016

„Poznala jsem, že největší síla je skryta v trpělivosti. Vidím, že trpělivost vždy vede k vítězství. Trpělivost souvisí s tichostí." (Den. 1514)

Tato slova napsala ve svém Deníčku sestra Faustyna v roce 1938. O trpělivosti a netrpělivosti se zmiňuje v Deníčku sv. Faustyna vícekrát. Tyto úryvky můžeme rozdělit do tří skupin. První jsou duchovní texty a poznámky vypovídající o významu trpělivosti v duchovním životě. Druhou skupinu tvoří texty, ve kterých sv. Faustyna přiznává, že je netrpělivá ve věci šíření úcty k Božímu milosrdenství. Třetí skupinu tvoří slova Pána Ježíše, který vyzývá k trpělivosti. Na jednom místě v Deníčku sv. Faustyna poznamenává tato slova Pána Ježíše: „Největší chválu mi vzdáváš trpělivou poddaností mé vůli a sobě hromadíš tak veliké zásluhy, jakých bys nedosáhla žádnými posty ani umrtveními." (Den. 904) Na jiném místě vzkazuje Faustyně: „Všechno, co tě potkává, snášej s velikým pokojem a trpělivostí." (Den. 1701) K trpělivosti vybízel sv. Faustynu také arcibiskup, kterému se svěřila se svým posláním: „Vyzbroj se velikou trpělivostí, jsou-li ty věci od Boha, tak se dříve nebo později uskuteční, a prosím, buď úplně klidná." (Den. 473) 

P. Wojciech Zubkowicz SAC
více >>
 

K zamyšlení - březen 2016

Když někdo řekne: „jsem věřící", lze tomu rozumět tak, že tento člověk bere za pravdivá konkrétní tvrzení o Bohu, světě, budoucím životě po smrti apod. Tato tvrzení tvoří systém víry, „krédo", které někdo vyznává a podle toho se snaží žít buď sám, nebo v rámci některé společnosti a církve, kde žije více lidí vyznávajících stejné „krédo". Někdy se slovo „věřící" přímo spojuje s kostelem. Věřící je ten, kdo chodí do kostela.

Z evangelia víme, že když žil Pán Ježíš na zemi, setkával se s různými lidmi. Byli mezi nimi také celníci, hříšníci, nevěstky - lidé, o kterých by mnozí ostatní zbožní lidé tehdejší doby neřekli, že jsou věřící, ale spíš, že jsou hříšníci. Pamatujeme, jak často zaznívá v evangeliu výčitka, třeba od farizeů a zbožných židů, že se Pán Ježíš s takovými lidmi stýká, chodí k nim domů apod.

Tady se dotýkáme jiného významu slova „víra". Víra jako vztah. Věřící je ten, kdo je ve vztahu.

Z evangelia také víme, že ti, kteří vstoupili do vztahu s Ježíšem, byli uzdraveni, zažili duchovní proměnu, a tato proměna je vedla ke změně způsobu života. Ne všechny případy jsou asi v evangeliu popsány, ale u všech, o kterých víme, lze najít společný prvek: začátkem uzdravení bylo osobní setkání s Ježíšem, buď dotyčných, nebo osob, které za ně prosily (je to mimochodem svědectví síly přímluvné modlitby). V různé době, okolnostech a životní situaci, v různém stavu, „duchovní i morální kondici", pokaždé se ale odehrálo setkání s Ježíšem, během kterého byla projevena důvěra vůči Pánu Ježíši. 

P. Wojciech Zubkowicz SAC
více >>
 

K zamyšlení - únor 2016

Otec Bartoloměj Pałys, jeden z mých spolužáků ze semináře, působí na poutním místě Božího milosrdenství v Tenango del Aire v Mexiku.

Jednou vyprávěl: „Máme tady v Mexiku takovou originální úctu k modle, které říkají „svatá smrt". Je to socha kostlivce, ke které se lidé modlí. Podle toho, za co prosí (za peníze, zdraví, lásku apod.), obléká se tato socha do pláště v odpovídající barvě: červené, žluté, modré apod. Velmi často se stává, že Mexičané umisťují vedle obrazu nebo sochy Pána Ježíše, Panny Marie a svatých (a třeba o Vánocích dokonce i vedle jesliček) také „koutek" pro svatou smrt. Do koutku staví sochu kostlivce, místo zdobí květinami, jablky, svíčkami. Jde z toho mráz po zádech. Sochu „svaté smrti" můžete potkat v mikrobusech, autech, taxících, veřejných prostorech, obchodech. V Mexiku je kolem 90 procent lidí pokřtěných, ale problém často spočívá v tom, že se katolická víra velmi silně mísí s magií, pověrami a tradičními obřady. Mnozí Mexičané věří, že „svatá smrt" je živá osoba, která může člověku pomoci šťastně a úspěšně přejít z tohoto světa do věčného štěstí. Dá to opravdu obrovskou práci oddělit v mentalitě zdejších lidí víru od pověry." 

P. Wojciech Zubkowicz SAC
více >>
 

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství - program poutí na rok 2016

Program Evropského apoštolského kongresu o milosrdenství

Srdečně Vás zveme do kostela ve Slavkovicích na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - leden 2016

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - prosinec 2015

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství

Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi

Svatý rok milosrdenství - kalendář událostí s papežem

Je-li daleko, je to tvá vina - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny - listopad 2015

Proč se bojíš plnit mou vůli? - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (15) - říjen 2015

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Jsem chráněna jakoby stínem jeho křídel - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (14) - září 2015

Změna pořádku bohoslužeb ve Slavkovicích

Když jsi mě neviděla ani necítila moji přítomnost, byl jsem s tebou hlouběji sjednocen - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (13) - srpen 2015

Všechno stvoření a tvorové, zpívejte s úžasem píseň milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (12) - červenec 2015

Čas boje a čas milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (11) - červen 2015

Znát velikost daru - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (10) - květen 2015

Jednají se mnou jako s čímsi mrtvým - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (9) - duben 2015

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Text Novény před Svátkem Božího milosrdenství

Zveme Vás na Svátek Božího milosrdenství

Zamyšlení nad Svátkem Božího milosrdenství

Papež František oznámil slavení Svatého roku milosrdenství

Milosti ze Srdce Páně - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (8) - únor 2015

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2015

Kalendář poutí na rok 2014

Zveme Vás na nové webové stránky pallotinů

„Hovořím k Pánu hlubokým mlčením.“ zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (7) - leden 2015

„Kdo dnes uvažuje o tom nesmírném Tajemství v usebranosti a tichu?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (6) - prosinec 2014

Nový počet členů Knihy milosrdenství

„Neodměňuji za zdařilý výsledek, ale za trpělivost a námahu“ (Den. 86) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (5) - listopad 2014

První úkol: namaluj obraz a posvěť jej na svátek milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (4) - říjen 2014

Ježíš se mě zeptal: „Kdo jsi?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (3) - září 2014

Boží milost však v duši zvítězila (Den. 8) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (2) - srpen 2014

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2014

Mám psát o tobě, ó Nepochopitelný ve svém milosrdenství (Den. 6) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (1) - červenec 2014

Naděje na nádraží - zamyšlení - červen 2014

Fotogalerie z II. kongresu o Božím milosrdenství (foto Robert Pecha)

Přednáška Mons. Jana Danňka, která zazněla na Svátek Božího milosrdenství

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Přihlášky na kongres

Doprava na kongres o Božím milosrdenství

II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM

Hlad po Bohu

Zveme Vás na II. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR!

Setkala se Láska a hřích - zamyšlení - únor 2014

Kalendář poutí na rok 2014

Nabízíme exercicie o Božím milosrdenství

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2014

Cesty Božího milosrdenství - zamyšlení - leden 2014

Ticho - zamyšlení - prosinec 2013

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Aktualizovaný počet členů Knihy milosrdenství

Víra je náš největší poklad - zamyšlení - listopad 2013

Konec, nebo začátek? - zamyšlení - říjen 2013

Galerie - pouť ke sv. Faustyně

Před námi růžencový říjen - zamyšlení - září 2013

Divná barva nebe - zamyšlení - srpen 2013

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2013

Začala pěší pouť k Božímu milosrdenství

Světlo víry - zamyšlení - červenec 2013

Zveme Vás na stránky projektu Kniha milosrdenství

Pastorační projekt Nikodémova noc má nové webové stránky

V centru našeho duchovního života má být Pán, nikoliv naše problémy… - zamyšlení - červen 2013

Galerie z primiční mše ve Slavkovicích (foto: Petr Knob)

Primiční mše Jana Davida SAC v Lukavci

Galerie z primiční mše Jana Davida SAC

Jestliže ústy vyznáváš a v srdci věříš… - zamyšlení - duben 2013

Galerie ze Svátku Božího milosrdenství - 7. dubna 2013

Darujte "Apoštola" v Roce víry!

Bratři a sestry, dobrý večer! - zamyšlení - březen 2013

Aby byl Ženich s námi - zamyšlení - únor 2013

Sestoupil z nebe do našeho těla - zamyšlení - leden 2013

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2013

Bůh hledí na svět očima betlémského Dítěte - zamyšlení - prosinec 2012

Víra je setkání s Bohem, který mluví a jedná - zamyšlení - listopad 2012

Hlubší poznání rysů Jeho tváře hýbe naším životem... - zamyšlení - říjen 2012

„Nikodémova noc“ má své webové stránky

Rok víry: od 11.10. 2012 do 24.11. 2013 - zamyšlení - září 2012

Nikodémova noc - setkej se s Ježíšem v noci

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2012

Celostátní setkání mládeže - galerie

"Přilož své ucho na mé Srdce a zapomeň na všechno…“ - zamyšlení - srpen 2012

Nabízíme Vám sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství

Oči upřené na Pána - zamyšlení - červenec 2012

Neboj se mlčet před Bohem - zamyšlení - červen 2012

Touha je nejlepší přípravou - zamyšlení - květen 2012

Oblékni se v Krista a Velikonoce se stanou životem - zamyšlení - duben 2012

Odejít z Cháranu - zamyšlení - březen 2012

Kalendář poutí na rok 2012

Pokorný návrat ke Kristu - zamyšlení - únor 2012

Krize – ohrožení nebo šance? - zamyšlení - leden 2012

Fotogalerie z kongresu

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Pozvánka na mši svatou se zasvěcením Božímu milosrdenství

Svátek Božího milosrdenství, 1. 5. 2011

Text Noveny k Božímu milosrdenství

Doprava na Kongres

Milosrdenství je budoucností světa

Přihlášky na kongres

První národní kongres o Božím milosrdenství


logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

po najetí
©2009 pallotini.cz