středový obrázek

Aktuality

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2012

Zveme vás, abyste prohlédli si galerii z letošní pěší pouti k Božímu milosrdenství.

 

V sobotu 28. července zahájili účastí na mši svaté ve Fulneku a v Říčanech putování oba proudy pěších poutníků, jejichž cílem byl i letos kostel Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Říčanský proud vedl otec Tomáš, fulnecký proud otec Slavomír. Protože si v lednu 2013 připomeneme 50. výročí svatořečení Vincence Pallottiho, byl tento svatý letošním duchovním průvodcem obou skupin. Heslem pouti se stala jeho věta „Jsem zázrak milosrdenství“ a během cesty se poutníci snažili o to, aby si uvědomili zažili, že to platí skutečně o každém z nás. Samozřejmě že kromě pěšího putování nechyběly modlitby, přednášky, zpěv, rozhovory, svědectví a ticho pro rozjímání. Počasí bylo poutníkům nakloněno, bouřkovým mrakům nezbylo nic jiného, než uposlechnout příkazů otců pallotinů a před poutníky ustoupit.

Ve zdraví těla i ducha se všichni poutníci v pátek 3. srpna sešli ve Slavkovicích, kam přinesli a Božímu milosrdenství předložili všechny úmysly vlastní i svěřené, se kterými putovali. Letošní pouť spojila v obou svých proudech celkem 123 poutníků, další lidé se přidali k pátečnímu a sobotnímu programu ve Slavkovicích.

Pán Bůh zaplať všem, kdo jste poutníkům pomáhali na cestě, kdo jste se jich ujali, nabídli jim své pohostinství a provázeli je svou modlitbou.

 

Více informaci o pěší pouti k Božímu milosrdenství najdete na www.pout.cz 

o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz