středový obrázek

Aktuality

Zveme Vás do Slavkovic v sobotu 19. srpna 2020 (3. sobota)

Zveme Vás do Slavkovic na sobotní pouť.
Program:
• 16.30 růženec
17.00 mše sv. (hlavní celebrant: otec Miroslav Kulifaj)
• Po mši sv. přednáška v rámci přípravy na kongres (o. Slavomír Peklanský, SAC)
• Korunka a možnost uctění ostatků sv. Faustyny
• cca 18.30-20.00 děkovná adorace s modlitbou o uzdravení. 

'

'

'

NULL

'

'

'
O. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz