středový obrázek

Aktuality

Srdečně zveme na on-line exercicie "Panna Maria - ikona spásy" v termínu od 17. do 23. ledna 2021

Zveme vás na on-line exercicie "Panna Maria - ikona spásy" v termínu od 17. do 23. ledna 2021.
Exercicie, které povede P. Martin Sedloň, OMI, budou přenášeny z poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na kanále youtube: Lectio divina CZ. Exercicií je možné se zúčastnit i s individuálním doprovázením, tedy s každodenním duchovním rozhovorem přes telefon s jedním ze členů našeho exercičního týmu. Přihlašujte se prostřednictvím formuláře na stránkách www.lectiodivina.cz, nejpozději do 10.1.2021.
Prosíme a děkujeme za modlitbu o Ducha Svatého na čas příprav exercicií a během jejich průběhu.
Za celý tým
P. Tomasz Kazański, SAC
Na cestě Lectio divina nejde jen o objevování nových biblických souvislostí a pravd, které nás mají povzbudit a utvrdit ve víře. Nejde jen o to, abychom nacházeli odpovědi na otázky, které máme, abychom se mohli dobře rozhodovat. Na cestě Lectio divina jde především o to, abychom se učili využívat "síly Evangelia" (Gaudium et spes č. 93), síly Božího slova, skrze které se nám sdílí sám Trojjediný Bůh, aby stále více vstupoval do života našeho a skrze nás i do života druhých. P. Martin Sedloň, OMI

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

NULL

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'
O. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz