středový obrázek

Aktuality

V září ve Slavkovicích vyprošujeme Boží milosrdenství pro litoměřickou diecézi

Po celý měsíc září se ve Slavkovicích modlíme za diecézi litoměřickou. Vyprošujeme Boží milosrdenství pro otce biskupa Jana Baxanta, všechny kněze, jáhny, osoby zasvěcené Bohu a všechny věřící. Pamatujeme na rodiny, seniory a také na ty, kteří hledají svou cestu k Pánu.
Hlavním dnem modlitby za diecézi litoměřickou bude 3. sobota měsíce - 18. září.
Tento den se ve Slavkovicích bude od 10.00 do 17.00 hod. konat adorace s prosbou o Boží požehnání a Boží milosti pro litoměřickou diecézi. Během adorace bude možné přijmout svátost smířeníV 17.00 hod. se bude konat mše svatá se zasvěcením litoměřické diecéze Božímu milosrdenství. Hlavním celebrantem bude otec Jan Jucha z řádu Saletinů, který působí v Železném Brodě.
Církev v ČR je sice rozdělena do diecézí, ale všichni jsme jedno v Kristu. Proto Vás všechny zveme ke společné modlitbě. Rádi Vás uvítáme ve Slavkovicích a ty z Vás, kteří nebudou moci přijet třetí sobotu v září nebo kdykoliv jindy během září, prosíme, spojte se s námi duchovně v modlitbě.
Můžete k tomu použít novou modlitbu - Slavkovickou modlitbu zasvěcení Božímu milosrdenství, kterou najdete na stránkách www.slavkovice.cz, nebo Modlitbu odevzdání Božímu milosrdenství sv. Jana Pavla II., kterou se modlíme ve Slavkovicích po každé mši svaté.

'

'

NULL

'

'
o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz