středový obrázek

Aktuality

Pouť ke sv. Faustyně

Zveme Vás do Slavkovic na Pouť ke sv. Faustyně v neděli 10. října 2021.
Mši sv. v 15.00 hod. bude sloužit P. Marián Kalina, farář v Moravské Nové Vsi. 
Sbírka bude určená na obnovu tornádem zničených kostelů.
Podrobný program pouti zveřejníme po 12. září 2021.

 

 

'

'

NULL

'

'
o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz