středový obrázek

Aktuality

Zveme Vás do Slavkovic v sobotu 18. září 2021

Po celý měsíc září se ve Slavkovicích modlíme za diecézi litoměřickou.
Hlavním dnem modlitby za diecézi litoměřickou bude 3. sobota měsíce - 18. září.

Program:
10.00 -17.00 hod. adorace s prosbou o Boží požehnání a Boží milosti pro litoměřickou diecézi.
Během adorace bude možné přijmout svátost smíření.
17.00 hod. mše sv. se zasvěcením litoměřické diecéze Božímu milosrdenství.
Hlavním celebrantem bude otec Jan Jucha z řádu Saletinů, který působí v Železném Brodě.

 

 

 

'

'

'

NULL

'

'

'
o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz