středový obrázek

Aktuality

Válka na Ukrajině

Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině

Jak pomoct?

• sbírka v neděli, 27. února bude na Ukrajinu.
• můžete také přispět prostřednictvím Charity ČR 
• můžete nabídnout ubytování pro lidi, kteří utíkají před válkou. Více informaci na tel.: 516 410 668, 737 234 078
Pamatujme v modlitbě na Ukrajinu a všechny, kteří rozhodují o válce a trpí kvůli válce.

'

'

'

'

'

'

'

'

NULL

'

'

'

'

'

'

'

'
o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz