středový obrázek

Aktuality

Zveme Vás do Slavkovic v sobotu 16. září 2023

Po celý měsíc v únoru se ve Slavkovicích modlíme
za diecézi litoměřickou.

Hlavním dnem modlitby bude 3. sobota měsíce - 16. září 2023.

Program:
10.00 -17.00 hod. adorace s prosbou o Boží požehnání a Boží milosti pro diecézi litoměřickou.
Během adorace bude možné přijmout svátost smíření.
17.00 hod. mše sv. Hlavním celebrantem bude Mons. Martin Davídek, generální vikář litoměřické diecéze)

'

'

'

'

'

NULL

'

'

'

'

'
o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz