středový obrázek

Poutě

Kalendář poutí na rok 2015

Každoroční hlavní poutě:
12.4. Svátek Božího milosrdenství – J. E. Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický, mše sv. v 15.00 hod.
4.10. Mše svatá ke sv. Faustyně - J. E. Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, mše sv. v 15.00 hod.
 
Každoroční pěší pouť k Božímu milosrdenství: (Více na www.pout.cz')
25.7. (sobota) odchod poutníků ve třech proudech (z Prahy, Fulneku a Hodonína)
31.7. (pátek) příchod do Slavkovic, 16.00 hod. mše sv., večerní program
1.8. (sobota) v 10 hodin v 10.00 hod. bude mše sv. na závěr pouti
 
Poutě třetí sobotu v měsíci:
(Program: od 16.00 duchovní program, v 16.50 zamyšlení o Božím milosrdenství, v 17.00 hod. mše svatá)
17.1. P. Mgr. Gorazd Pavel Cetkovský,OCarm, generální delegát otců karmelitánů
21.2. Fr. Mgr. Martin Macek, OH, provinční delegát milosrdných bratrů
21.3. P. Dr. Bonaventura Jiří Štivár, OFMCap, provinciál bratří kapucínů
18.4. P. Mgr. Maxmilián Petr Koutský, CFSsS, představený komunity bratří petrinů v Českých Budějovicích
16.5. P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek, OPraem, opat kanonie otců premonstrátů v Želivě
20.6. P. Mgr. Josef Michalčík, CSsR, provinciál otců redemptoristů
18.7. P. ThLic. Karel Hanslík, OM, korektor otců paulánu
15.8. P. Mgr. Vladimír Peklanský, SAC, provinční delegát otců pallotinů
19.9. P. Martin Sedloň, OMI, provinční vikář otců oblátů
17.10. P. Mgr. Richard Wojciechowski, MIC, představený vikariátu otců mariánů
21.11. P. Ing. Josef Stuchlý, SJ, provinciál otců jezuitů
19.12. R.D. Mgr. Ing. Pavel Habrovec, farář v Radostíně nad Oslavou

Aktuální informace o bohoslužbách a poutích získáte také na tel. č.: 566 502 855.
Pokud máte otázky, napište na adresu: info@slavkovice.cz

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz